Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. De hävstångsprodukter som beskrives på denna webbplats är högriskplaceringar och det är därför extra viktigt att du förstår hur de fungerar och vilka riskerna är.

Minifutures best trade

En börshandlad produkts värde kan alltid gå upp eller ner. Volatilitet kan ske av flera orsaker tex prisförändringar i underliggande instrument och förändrade räntenivåer. Du måste vara införstådd med att du riskerar att förlora hela ditt investerade kapital.

Genom att investera i börshandlade produkter måste du vara helt införstådd med att du riskerar att förlora alla dina investerade pengar.

Här är några exempel på risker med Mini Futures:

  • Minifuturer, Turbowarranter, Stop-loss, Unlimited turbos, Minifutureslong och Bull Bear certifikat  handlas i svenska kronor. Om priset på den underliggande tillgången är i en annan valuta, påverkar valutakursen priset på minifuturen.
  • Om en underliggande aktie eller en aktie- komponent i ett underliggande aktieindex betalar ut en utdelning justeras finansieringsnivå och stop loss-nivå för att kompensera för utdelningen som gjorts.
  • En hävstång kommer att variera över tiden framför allt beroende på hur underliggande aktier eller aktieindexet utvecklas.
  • Om priset på en underliggande tillgången  passerar stop loss-nivån förfaller en minifuturer. Restvärdet av minifuturen återbetalas till det pris till vilket emittenten säljer sin position till efter en stop loss. Restvärdet är i sämsta fall noll kronor och i bästa fall motsvaras det av den säkerhetsmarginal (skillnaden mellan stop-loss nivån och finansinerings nivån, justerat med eventuell paritet och valutakurs).