MiniFutures passar för vem som helst

Men du bör vara påläst på marknaden och väl införstådd att risken för att förlora hela insatsen är stor.

minifutures-graf

Hävstångsprodukter kan köpas både i små och stora poster och passar därför för både mindre och större portföljer.

MiniFutures är en hävstångsprodukt och om du investerar i MiniFutures bör följa upp dina placeringar ofta och ha en god erfarenhet av den finansiella marknaden. Eftersom MiniFutures med hävstång är placeringar med hög risk för förlust passar de bäst för den som har råd att ta en större risk och har en stark egen marknadstro. Men om man är påläst på marknaden och har god insyn i de underliggande produkterna i MiniFutursen så är handeln välkomnande för alla

Minifutures handlare
  • MiniFutures och risktolerans är ett uttryck för hur stor andel av sitt kapital den som investerar klarar av och är beredd att förlora på den aktuella placeringen.
  • MiniFutures och placeringshorisont beskriver hur lång tid investeraren har för avsikt att placera sina pengar.
  • Placerarbara tillgångar anger hur mycket tillgångar investeraren minst bör ha avsatt för att placera i den aktuella produkten.
  • Intresse är ett uttryck för vilket intresse investeraren bör ha för placeringar på den finansiella marknaden som helhet.
  • Erfarenhet anger vilken erfarenhet investeraren bör ha av placeringar på den finansiella marknaden som helhet.