Minifutures, hur prissätts den?

En Mini Futures konstruktion kan jämföras med ett bostadsköp bestående av en kontantinsats och en lånedel. Kapitalinsatsen motsvarar värdet på Mini Futuren, och med det alltså dess pris. Det kan krävas flera Mini Futures för att kontrollera en underliggande tillgång. Detta kallas för paritet eller multiplikator, och anger hur många ”Minis” det krävs för att kontrollera den underliggande tillgången, som t.ex. en aktie.

MiniLong

Minifuture long

För en MINI Short är priset skillnaden mellan finansieringsnivån och underliggande tillgångens marknadspris. För MINI Futures på underliggande tillgångar i en annan valuta än svenska kronor måste hänsyn tas till valutakursförändringar.

MiniShort

Minifuture short

För en MINI Long är priset skillnaden mellan aktuellt marknadspris hos den underliggande tillgången och MINI Futurens finansieringsnivå (justerat med multiplikatorn).