Minifuture Long eller Mini Shrt?

Vad skall jag lägga mina pengar på?

Long or short?

Svår fråga. Men ställ dig till att börja med dessa frågor:

Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Long. En Mini Long ökar i värde när priset på den underliggande tillgången stiger.

Om du däremot tror att priset på en underliggande tillgång kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Short. En Mini Short ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker

MiniLong

Minifutures long short

MINI Long Med en MINI Long tjänar man pengar när den underliggande marknaden stiger. Vi erbjuder MINI Long på aktier, aktieindex och valutor och med denna placering kan man tjäna betydligt mer pengar än om man köper till exempel en aktie direkt. En MINI Long har med andra ord en kraftig hävstång.

MiniShrt

Minifutures long short fallande

Med en MINI Short tjänar man pengar när den underliggande marknaden faller. Vi erbjuder MINI Short på aktier, aktieindex och valutor. Man kan tjäna betydligt mer än själva nedgången i den underliggande marknaden, eftersom en MINI Short har en kraftig hävstång.