Välkommen till detta utbildande test av den börshandlade produkten MiniFuturer.

MiniFutures är ett börshandlat värdepapper som ger möjlighet att ta position för uppgång (mini long) och nedgång (mini short) av en underliggande tillgång.

Du kan närsom helst under testet läsa om MiniFuturer på Minifutures sidan!

 

1) 1. Anta att Boliden-aktien kostar 90 kr och att du har en mini long med Boliden som underliggande tillgång. Finansieringsnivån är 60 kr. Vilket av följande påståenden är sant?
2) 2. En mini futures hävstång uppstår genom att du med hjälp av en begränsad kapitalinsats (dvs värdet på mini futuren när du köper den) får exponering mot hela den underliggande tillgångens värdeutveckling,
positiv som negativ.
3) 3. En mini short har en hävstång på 7. Kursen i den underliggande tillgången går ned med 1%. Hur påverkas värdet på minishorten?
4) 4.Vad karaktäriserar hävstången hos en mini future?
5) 5. När en utdelning faller i en underliggande aktie påverkar det följande hos en mini future:
6) 6. Vilken faktor är viktig vid riskbedömningen av en mini future:

Klicka på Sänd för att se ditt resultat!Namn

E-post

En investering i ett värdepapper som minifutures kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet