Hävstång i kombination med MiniFutures.

– Hävstångsproduktuder är riskfyllda men lockande produkter. –

Mini Futures kombinerar enkelheten med hävstång och har inte fastställda slutdatum.

En Minifuture består av två enkla komponenter:

  • Kapitalinsats
  • Finansiering

Där finansieringen i Minifuturen är det som skapar hävstången.

Om man får rätt i sin marknadstro kan man genom hävstångsprodukter få en hög avkastning. Man bör dock tänka på att hävstångsprodukter även kan minska kraftigt i värde vid en felaktig marknadstro.

För en MINI Long möjliggörs hävstången av det lån som finansierar skillnaden mellan investerarens kapitalinsats och den underliggande tillgången. Detta lån kallas för finansieringsnivå. Läs mer under MINI Long.

För en MINI Short gäller det omvända. Här får investeraren en effekt som om att man lånar och blankar den underliggande tillgången istället. Detta tillsammans med investerarens kapitalinsats för MINI Short gör att investeraren förfogar över båda produkterna och dessutom erhåller ränta på dessa. Läs mer under MINI Short.