Hur kan jag tjäna på en börsnedgång?

minifutures-graf

Börsnedgång är något många oroar sig för. Faktan vi lever efter är att börsen kommer gå ner efter den stora uppgång vi haft under lång tid. Tack vare möjligheten att köpa en MiniFutures – ”Minishort”, en Mini Future som är exponerad mot en blankad underliggande tillgång, kan man som investerare skydda sig mot större börsnedgångar.

Med Mini Futures skulle man kunna tänka sig en situation där man börjar bygga upp en position i en lämplig Mini Futures short som kan fungera som ”hedge” mot långsiktiga innehav i exempelvis aktier eller andra placeringar (vid en marknadstro där börsen kan komma att falla framöver).

MiniFutures short fungerar i princip tvärtom mot en Mini Futures long. Det betyder att värdet på en Minishort ökar om underliggande tillgång faller. Avsaknaden av daglig hävstång gör dessutom att man samtidigt undviker värdeminskning i form av avbränningseffekten.